En son konular
» dojinshi biz hentai dojinshi hentai
04.08.11 14:59 tarafından Misafir

» No Prescriptiopn Drugs
03.08.11 19:21 tarafından Misafir

» ïğè÷åñêè äëÿ äåòåé ôîòî ñòğèæêè
02.08.11 19:01 tarafından Misafir

» Laptop Brands
02.08.11 12:54 tarafından Misafir

» Wellnigh as chintzy as warez
02.08.11 4:13 tarafından Misafir

» alexa backlink backlink services
01.08.11 17:07 tarafından Misafir

» Louis Vuitton
01.08.11 0:46 tarafından Misafir

» add fans facebook xh
31.07.11 21:14 tarafından Misafir

» buy targeted facebook fans f6
31.07.11 15:45 tarafından Misafir

» State Department Drug Trafficking
31.07.11 14:40 tarafından Misafir

» Efektowne pozycjonowanie stron
31.07.11 1:59 tarafından Misafir

» Guarantee
30.07.11 22:26 tarafından Misafir

» ïğîãğàììû íàâèãàöèè
29.07.11 13:29 tarafından Misafir

» x-Hack hack you
29.07.11 7:47 tarafından Misafir

» Statistics Drug Trafficking In Canada
28.07.11 10:03 tarafından Misafir

» KAVAKALANLI ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİ
27.06.10 13:29 tarafından Aytekin Yılmaz

» ZEYNEL ÖZÖNAL
20.07.09 7:53 tarafından Admin

» Üniversite ve İngilizce Kursu Almak isteyenler Dikkat
08.07.09 13:15 tarafından Admin

» Kavakalan Şenliği
20.06.09 12:25 tarafından Admin

» II. Ortaköylüleri buluşturma etkinliği davetiyesi‏
24.05.09 9:10 tarafından Admin

» II. Ortaköylüleri buluşturma etkinliği davetiyesi‏
24.05.09 8:58 tarafından Admin

» RUMUZ İCİN BASKA BİR ANLATIM
23.04.09 15:43 tarafından Admin

» SEVGİLİ KÖYLÜLERİM
13.04.09 15:00 tarafından sezgin sezer

» UYKU BOZUKLUGU
13.04.09 13:56 tarafından Admin

» Bel agrısı ve Fıtık
13.04.09 13:33 tarafından Admin

» Dj likte İlk adım
12.04.09 16:22 tarafından Admin

» FLATCAST NİK ALMAK
12.04.09 16:19 tarafından Admin

» okuyun
09.04.09 12:58 tarafından Admin

» Hüseyin GÜLŞEN
09.04.09 12:49 tarafından Misafir

» ÜLKELERE ÖZGÜ RESİMLER
08.03.09 16:01 tarafından insanısev


Hz. ALİ'NİN HAYATI

Aşağa gitmek

Hz. ALİ'NİN HAYATI

Mesaj tarafından ugur arat Bir 04.04.08 12:54

Hz. ALİ’NİN HAYATI


Hz. Muhammed’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halife Hz. Ali b. (Abd Manaf) Ebü Talib b. Abdülmuttalib b. Haşim’in oğlu idi. Anasının adı Fatima binti Esad b. Haşim idi. Ancak Hz. Ali’nin doğduğu dönemde araplarda henüz hicri takvimi olmadığı için, Hz. Ali’nin hangi yılda doğduğuna dair kesin bilgiye sahip değiliz. Kaldıki ay ve günü tespit etmek imkansızdır. Muhammed İbni İshak’ın rivayetine göre: Hz. Muhammed davete başlamalarından Hz. Ali o zaman on yaşında idi. İbni Hişam, Muhammed İbni İshak’a itifak ederek aynı malumatı verir. Kaynak: Muhammed b. İshak, (M. ?-767), Siyer, sa.194 A.Y. Siret-i ibn-i Hişam (M. ?-834), c.1, sa.326 K.Y. Sahih-i Buhari (M.810-869), c.4, sa.40 D.İ.B.Y.

Abdülbaki Gölpınarlı hiç bir kaynak göstermeden şöyle der: Hz. Ali, Hz. Muhammed davete başlamalarından otuz yıl önce (M. 580) receb ayının onüçüncü cuma günü, tanyeri ağırırken Kabe’nin içinde doğmuştur. Kaynak: İslam mezhepleri ve şiilik, sa.338 E.Y.

Yükarıda görüldüğü gibi, ne arap eserlerinden nede avrupa müelliflerin eserlerinde bulunmiyan bu iddia hiç bir ciddi esasa dayanmamaktadır. Ancak kaynakların verdiği malümata göre, Hz. Ali M. 598 senesi Mekke’de doğmuştur.

Hz. Ali’nin çocukluk hayatı hakında kesin bilgiye sahip değiliz. Rivayetlere inanmak lazım gelirse, erkeklerden ilk müslüman olan kişi Hz. Ali’dir. Fakat Hz. Ali’nin Mekke hayatı nazari dikkati celbedecek her hangi bir hareketi görülmiyor. Kaynak: Muhammed b. İshak (M. ?-767), Siyer, sa.194-195 K.Y. Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3980 Y.E.Y.

Hz. Muhammed, Mekke’den eski adıyla Yesrib (Medine)’e hicret etmeden önce yanında bulunan emanetleri, sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’yi Mekke’de bırakmış ve o gece yatağından yatmasını tavsiye etmişti. Hz. Muhammed'i hicret gecesi öldürmek için gelen putperest kureyşliler Hz. Ali'ye Hz. Muhammed'in nerede olduğunu sordular. Hz. Ali: Bilmiyorum dedi, siz ona Mekke’den çıkmasını söylediniz; o de çıkıp ditti. Hz. Ali'yi dövdüler ve onu Mescid-i Haram’a götürdüler. Bir süre onu hapsettilerse de sonra bıraktılar. Hz. Ali, Hz. Muhammed'in emirlerini yerine getirdikten sonra Medine'ye hicret etti. Hz. Ali Medine'ye varınca kocası olmayan dul bir kadının yanında misafir kaldı. Kaynak: Sahih-i Buhari (M.810-869), c.4, sa.40-4, D.İ.B.Y. Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.2, sa.375-378, E.O.Y. İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.2, sa.103-108, B.Y.

BEDİR SAVAŞI

Miladi 624 (H.2) senesi aynı kabilenin insanları arasında meydana gelen ilk savaştır. Kuvvetler arasında başlıyan savaşın teferruatı hakkında, oldukça geniş bilgiye sahibiz; fakat bu teferruatı birer-birer anlatmağa lüzüm yoktur. Şu kadar söylemek kafidir ki, savaş bir müdet teker-teker şahıslar arasında cereyan etmiş; bu ferdi savaşta, kardeş, amca, yeğen, hatta, baba-oğul karşı kaşıya gelip, birbirlerini öldürdüler. Savaş esnasında Hz. Ali, Munabbih b. el-Sahmi veyahut oğlu el-As b. Munabbih’nin kafasını uçurarak öldürmüş ve Zülfikar diye bilinen kılıcını ondan almıştı. Böylelikle Hz. Muhammed’e geçmiş. Sonuçta Ebu Süfyan b. Harb liderliğindeki ordu ağır bir şekilde bozguna uğradı. Hz. Muhammed savaş ganimetleri müslümanlar arasında bölüştürdü. Alınan esirler ise, fidye karşılığında salıverildiler. Kaynak: Muhammed b. İshak, (M. ?-767), Siyer, sa.359-364, K.Y. Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.2, sa.388-400, E.O.Y. İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.2, sa.115-133, B.Y.

UHUD SAVAŞI

Bu savaşın asıl nedeni, Bedir savaşı olmuştu. Çünkü Bedir savaşının yenilgisinden sonra putperest Kureyşliler intikam almak için büyük bir ordu ile Medine’ye saldırma kararı aldılar. M. 625 (H.3) senesi Uhud Dağı’nın eteklerinde iki ordu karşı karşıya geldiler. Savaş esnasında Hz. Ali, bir putperest kureyşliye bir kılıç vurdu, kılıcı kırıldı. Hz. Muhammed’in yanına geldi: Ya Muhammed kılıcım kırıldı bana bir kılıç ver, kılıçsız savaşamam, dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Zülfikar adlı kılıcı çekip Hz. Ali’nin eline verdikten sonra şöyle buyurdu: Zülfikar’dan başka kılıç, Ali’den başka yeğit yoktur. Sonuçta Hz. Muhammed liderliğindeki ordu mağlup duruma düştüler. Kaynak: Muhammed b. İshak (M. ?-767), Siyer, sa.376-389, K.Y. Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.2, sa.408-416, E.O.Y. İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.2, sa.142-154, B.Y.

HAYBER SAVAŞI

Hayber, Yahudilerin oturduğu bir yerleşim merkezi olup, aynı zamanda hurma ve tahıl merkezidir. M.628 (H.6) senesi Hz. Muhammed Hayber savaşına çıkmadan önce şöyle buyurur: Müslümanların bayrağını yarın bir ere vereceğim ki, Allah fetih ve zaferi onun iki eliyle müyesser kılacaktır. Ertesi günü Hz. Ali, elinde sancakla Hayber üzerine yürüdü; savaş esnasında kale kapısını kalkan olarak kullandı. Kaleyi fethedinceye kadar da onu elinden bırakmadı. Üç kaleyi alınca dördüncü ve beşinci kalenin halkı kendilerinin affedilmesini istediler. Hz. Muhammed de bu sözü kabul etti. Müslümanlar bu savaşta pek çok esir ve ganimet aldılar. Huyey Ahtab'ın kızı Safiyye de esirler arasında idi. Hz. Muhammed Safiyye'ye kendisi için seçti. Azad edip nikah etti. Hayber ganimetleri de müslümanlar arasında paylaştırıldı. Kaynak: Sahih-i Buhari (M.810-869), hadis No: 1236, D.İ.B.Y. Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3970, Y.E.Y. Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.2, sa.449-453, E.O.Y. İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.2, sa.202-207, B.Y.

Kısacası Hz. Ali, umumiyetle bütün savaşlarda Hz. Muhammed'in yanında bulunmuş ve yanlız Tabük savaş esnasında, Hz. Muhammed'e vekaleten, Medine'de kalmıştı.

Hubşi b. Cünade'den rivayet olunduğuna göre, Hz. Muhammed şöyle buyurdu: Ben Ali’den, Ali de bendendir ve benim adıma (teahhüdleri) ancak ben veya Ali yerine getiririz. Kaynak: Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3965, Y.E.Y.

İbn-i Ömer'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Hz. Muhammed Ashabı arasında kardeşlik kurmuştu ki Hz. Ali, gözleri yaşlı olarak geldi ve ya Resülellah! dedi, Ashabın arasında kardeşlik kurdun, fakat beni hiç kimse ile kardeş etmedin. Bunun üzerine Hz. Muhammed şöyle buyurdu: Sen benim dünya ve ahırette kardeşimsin!. Kaynak: Sahih-i Buhari (M.810-869), c.4, sa.41 D.İ.B.Y. ve Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3966, Y.E.Y.

Seyit Derviş Tur (Erkânname, sa.421- 424), Cem Vakfı ve onların işbirlikçisi olanlar bu hadise dayanarak Hz. Ali ile Hz. Muhammed birbirleri ile musahib olduğunu söylemektedirler. Ancak hadis, onların bu iddiaları için makbül bir delil teşkil edecek nitelikte değildir. Çünkü Hz. Muhammed'in mekkeli taraftarları küçük guruplar halinde Medine'ye göç etmişler. Halledilmesi gereken ilk iş, parasız ve işsiz bulunan muhacirlerin zarüri ihtiyaclarını temin etmek idi. Bunlar, muvakkat olarak, medinenin misafirseverliğinden istifade ettilerse de, bunun kafi gelmeyeceği aşikar idi. Hz. Muhammed, himaye işini takviye etmek için, her bir muhacir ile bir medineli arasında kardeşlik bağlarının kurulmasını emretti. Bunun yanında bir de, ikişer-ikişer muhacirler arasında de böyle kardeşlik bağları kuruldu. Medineliler ile muhacirler arasında kurulmuş olan bu kardeşlik, bir aile gibi birbirlerine mirasçı olurlarken; Kur'an'ın Ahzab süresi ayet 6, bu ayetle kaldırılmış olup, mirasçılıkta akrabalığa öncelik verilmiştir. Yukarıda görüldüğü gibi, Seyit Derviş Tur ve Cem Vakfının bu iddiaları hiç bir ciddi esasa dayanmamaktadır.

Hz. Ali’den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Hz. Muhammed şöyle buyurdu: Ben hikmet eviyim ve Ali bu evin kapısıdır. Kaynak: Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3969, Y.E.Y.

Cabir b. Abdullah'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Hz. Muhammed, Hz. Ali’yi: Bana karşı sen, Musa'ya Harun’un mertebesindesin; ancak şu var ki, benden sonra nebi yoktur; demiştir. Kaynak: Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3975 ve 3976, Y.E.Y.

Hz. Ali’den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Hz. Muhammed, Hasan ile Hüseyin'i elinden tuttu ve her kim beni sever, bu iki çocuğu, onların babalarını ve annelerini severse kıyamet günü benimle beraber benim derecemdedir!, buyurdu. Kaynak: Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3978, Y.E.Y.

Hz. Ali’den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Hz. Muhammed bana, seni ancak mümin olan sever ve senden ancak münafık olan nefret eder; diye ahitde bulundu. Kaynak: Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3981, Y.E.Y.

Ebü Seriha veya Zeyd b. Erkam'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Hz. Ali hakında: Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: Ben kimin velisi isem, Ali de onun velisidir. Kaynak: Sünen-i Tirmizi (M.824-892), hadis No: 3959, Y.E.Y.

Şiiler, bu hadise dayanarak Hz. Ali'nin Hz. Muhammed'den sonra münazaasız halife olduğunu söylemektedirler.
avatar
ugur arat

Mesaj Sayısı : 159
Kayıt tarihi : 14/03/08

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz